Labels

Tuesday, January 29, 2013

Kuasa autonomi universiti


Tahniah kepada UIAM dan UUM kerana diberi kuasa autonomi dlm urus tadbir, kewangan, sumber manusia, pengurusan akademik dan pengambilan pelajar. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Khalid Nordin pada 29 januari 2013. 

Untuk rekod tahun 2012 yang lepas, lima universiti awam mendapat status itu iaitu Universiti Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Sains Malaysia (USM) dan Universiti Putra Malaysia (UPM), sementara Universiti Teknologi Malaysia menjadi IPTA pertama diberi kuasa autonomi awal bulan Januari 2012.

Dengan adanya kuasa autonomi, IPTA berkenaan bukan sahaja boleh menentukan urus tadbir dan menjana kewangan sendiri, malah meliputi pengurusan sumber manusia, pengurusan akademik serta kemasukan pelajar.

Walaupun permohonan kemasukan ke IPTA tetap diuruskan oleh UPU, pihak IPTA diberi kuasa penyemakan kriteria, pemilihan dan pengumuman keputusan berdasarkan pilihan utama pelajar.
Moga ia dimanfaatkan oleh pihak universiti untuk perbaiki apa yg patut dalam usaha melahirkan insan yang hakiki, bukan sekadar mencetak graduan.

PRINSIP ASAS AUTONOMI DI IPTA
* Amalan kebertanggungjawaban, ketelusan, akauntabiliti dan nilai serta kualiti yang dibelanjakan dalam semua urusan

* Pemantapan sistem dan struktur tadbir urus, pewujudan peraturan yang jelas bagi mendukung pelaksanaan autonomi dan memastikan wujudnya elemen `check and balance’ serta ketelusan

* Pemakaian semua pekeliling perbendaharaan sebagai asas peraturan berkaitan pengurusan kewangan dalaman, dan Lembaga Pengarah Universiti ialah pihak berkuasa yang mengambil alih peranan perbendaharaan dalam memantau dan bertindak melindungi kepentingan pelaburan kerajaan di mana berkaitan

* Pemakaian semua Pekeliling Perkhidmatan Awam sebagai asas peraturan berkaitan pengurusan sumber manusia, dan LPU ialah pihak berkuasa yang menggantikan peranan Jabatan Perkhidmatan Awam di mana berkaitan.

* Bebanan serta pendedahan kewangan kerajaan hanya dihadkan kepada peruntukan belanja mengurus tahunan dan peruntukan pembangunan yang diluluskan kerajaan melainkan diputuskan sebaliknya oleh Kerajaan Pusat

* Penjanaan pendapatan IPTA hendaklah mengutamakan dan memastikan perlindungan serta (insulate and protect) kepentingan universiti dan kerajaan

* Skim saraan berasingan, jika perlu diwujudkan IPTA berasaskan peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti yang berkuat kuasa, dan sistem ini hendaklah berasaskan prinsip kesaksamaan, kelestarian dan tidak langsung membebankan kerajaan

* Tindakan tegas mengikut peruntukan tatatertib semasa sepertinya surcaj, turun pangkat, buang kerja dan yang berkaitan boleh diambil terhadap pegawai dan kakitangan IPTA yang gagal mematuhi tatacara dan peraturan serta cuai semasa melaksanakan tugas.


No comments: