Labels

Friday, July 20, 2012

Marhaban Ramadhan 1433H

Ramadan tahun 1433H kembali ke pangkuan ummat Islam di seluruh pelosok muka bumi.

Antara ibadah yang difardukan dalam bulan yang mulia ini adalah ibadah puasa. Puasa maknanya “menahan”. Kita perlu memahami falsafah yang tersirat dalam puasa. 

Secara falsafahnya, kita adalah hamba tuhan, banyak keinginan-keinginan kita yang tidak tertunai dan ada yang tak mungkin akan menjadi kenyataan. Jadi, Tuhan mengajar kita supaya “menahan” dan “bersabar”. 

Dua nilai ini penting dalam merealisasikan falsafah puasa.  Puasa mengajar satu aspek dari segi menahan, iaitu dari lapar dan dahaga serta bersabar beribadah, lebih jauh dari itu, agama juga mengajar kita supaya “menahan” dari banyak perkara dalam hidup ini seperti menahan nafsu syahwah.

Selain itu, falsafah yang penting ibadat puasa juga ialah supaya mereka yang berpuasa dapat merasai penderitaan saudara mereka yang kelaparan,lantas kita diminta merasai sedikit kelaparan dan keletihan seperti yang dialami mereka,sekalipun kita mampu untuk makan pada siang hari tetapi apabila masuk bulan Ramadhan, kita diharamkan untuk makan dan minum di siang hari.

Maka boleh dikatakan bahawa puasa adalah tarbiah ruhiyyah dan tarbiah jasadiyyah (Pysical and spiritual training).

Di bulan yang mulia ini juga elaklah dari melakukan aktiviti pembaziran terutamanya jika ia membabitkan soal kepentingan negara dan wang rakyat. Justeru langkah berjimat cermat dan penjimatan perlu dilaksanakan segera demi impian ekonomi yang mampan pada waktu mendatang.

Selamat Menyambut Ramadhan al-Mubarak 1433H
Ramadhan Didahulukan Ketaqwaan Diutamakan


Sekian corotan ringkas,
Saiful Ramli

Sistem Pendidikan perlu di pembaharui

Pengenalan
Dan tidaklah aku mahu melainkan untuk melakukan Islah sekuat dayaku” (Quran, 11:88)
Pendidikan di Malaysia seolah-olah menemui jalan buntu. Tujuan pendidikan yang seharusnya menjadikan para pelajar mampu berfikir dan menghasilkan idea baru yang kreatif tampaknya seperti gagal direalisasikan secarasubstantial. Kertas ini akan melakukan timbang tara terhadap punca permasalahan serta memberi cadangan penambah baikan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Di samping itu, saya juga akan mengenal pasti kekangan dan cabaran yang mesti kita tempuhi demi menuju ke hadapan untuk merobah sistem pendidikan kita.
***
Untuk memulakan perbincangan, saya kira kita perlu jelas akan takrif pendidikan. Takrif yang paling bersifat holistik, boleh diambil daripada syarahan Prof. Syed Naquib al-Attas, iaitu pendidikan merupakan satu proses dengan tujuan supaya manusia mengenal tempat duduk hakiki setiap sesuatu – akhirnya mengenal tempat duduk hakiki bagi Tuhan di atas segala makhluk[1]. Untuk manusia sampai kepada tahap pengenalan sebegini, pastinya proses berfikir merupakan komponen yang bersifat integral dan sangat penting. Tanpa berfikir, manusia tidak akan mampu membandingkan setiap sesuatu dari segi kualiti – dan akhirnya gagal membezakan tempat duduk hakiki bagi setiap sesuatu.
Maka, apakah pula tujuan pendidikan?
Dalam konteks Malaysia, saya masih melihat Malaysia sebagai sebuah Negara yang gagal keluar daripada kepompong ketakutan. Ketakutan yang saya maksudkan ialah ketidak upayaan untuk mesyarakat berfikir dan memahami sesuatu di luar daripada pemahaman yang biasa dan diwarisi turun-temurun. Maka tepatlah seperti apa yang telah disebut oleh mantan PM, Tun Abdullah Badawi bahawa rakyat Malaysia mempunyai prasarana kelas pertama, mentaliti kelas ketiga. Untuk keluar daripada kepompong ini, sebuah masyarakat perlu mencerahkan dirinya sendiri. Immanuel Kant, dalam adikarya beliau ‘Was Ist Aufklärung’ (Apa itu Pencerahan) menekankan satu prasyarat penting dalam pencerahan masyarakat, iaitu kebebasan. Wacana dan idea dibiarkan bebas dilaungkan dan dibidas, supaya masyarakat berani keluar berfikir sendiri[2]. Sekiranya kita lihat permasalahan ini dengan kaca mata kita sebagai rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia masih gagal mencerahkan dirinya. Hal ini, pada hemat saya, sebahagian besarnya dibentuk oleh sistem pendidikan yang punya ketempangan tertentu yang perlu kita beri perhatian.
Selain itu, dalam kekalutan masalah sosial yang meruncing, kita memerlukan para intelektual yang berfungsi, yang mempu mengenal pasti akar masalah dan menyediakan penyelesaian terhadapnya. Apa yang kita lihat kini ialah retorik politik para Menteri yang tidak tahu berfikir. Sebagai contoh, penyelesaian kepada masalah buang anak ialah sekolah mengandung dan bekas untuk diletakkan bayi di pasar-pasar raya. Paradigma sebegini, tidak kembali kepada pangkal masalah untuk melihat penyelesaian yang jitu dan mampan. Prof. Syed Hussein Alatas pernah menyebut permasalahan sebegini dalam bukunya,Intelektual Masyarakat Membangun, bahawa masyarakat Negara membangun seperti Malaysia masih kurang intelektual yang berfungsi[3]. Jika ada pun, sikap kritis mereka tidak dapat diterima masyarakat umum atau penguasa politik di atas mereka. Walhasilnya, dasar-dasar yang tidak masuk akal akan terus-menerus dicadangkan oleh para Menteri – seperti cadangan membawa telefon bimbit ke sekolah yang hangat diperkatakan kini.
Dalam proses menghasilkan manusia yang mampu mengenal pasti akar masalah, fakulti akal manusia untuk berfikir mesti digerakkan. Hal ini melibatkan dua peringkat pembelajaran, iaitu maklumat dan analisis maklumat. Peringkat pertama saya kira berjaya diseselaikan oleh sistem sedia ada, namun peringkat kedua masih gagal dicapai. Sebagai contoh, dalam peperiksaan Sejarah di peringkat SPM, kita bukannya melahirkan pelajar yang berfikir secara kritis terhadap nilai-nilai peristiwa sejarah, namun kita melahirkan robot-robot menghafal! Hal ini sebahagian besarnya disebabkan oleh kecelaruan dalam memahami sejarah – setakat mengetahui bahawa sejarah melibatkan pengetahuan mengenai apa yang berlaku sudah memadai, tanpa membuat perbahasan dan analisis mengenai nilaian sesuatu peristiwa yang berlaku. Dalam perenggan seterusnya, saya akan menggariskan beberapa punca yang menyebabkan kecelaruan ini terjadi.
Punca?
Antara punca permasalahan ini ialah ketidak mampuan mempersoal perkara yang dipelajari di dalam kelas. Hal ini mungkin telah menjadi masalah yang mendasar sejak pendidikan peringkat rendah lagi, kerana budaya pelajar kita yang kurang bertanya. Dengan bertanya, soalan-soalan yang timbul terhadap perkara yang dipelajari di dalam kelas merupakan permulaan kepada proses berfikir yang kritis – apatah lagi persoalan yang ditimbulkan melibatkan sesuatu yang baru atau kelompongan dalam ilmu yang diterima. Pada saya, inilah punca masalah yang utama, iaitu ketidak mampuan kita untuk menimbulkan persoalan-persoalan terhadap ilmu yang kita terima, lantas menjadikan fakulti akal pelajar Malaysia kurang dapat digerakkan untuk berfikir secara kritis. Akhirnya, pelajar kita gagal menjadi manusia yang berfikir!
Cadangan Penyelesaian?
Antara cadangan yang boleh saya utarakan dalam kertas ini ialah (1) pengajian asas-asas logik dan falsafah dari sekolah rendah, (2) rombakan sistem penilaian subjek sejarah, dan (3) pandangan yang ‘baharu’ terhadap kesusasteraan.
Pertama, pengajian asas-asas logik dan falsafah sejak sekolah rendah.
Tahap kecintaan yang tertinggi terhadap Tuhan adalah dengan mengkritik Tuhan”(Friedrich Nietzche)
Untuk menjadikan seorang pelajar mampu menyediakan soalan ke atas maklumat yang diterima olehnya, asas logik dan falsafah sangat penting. Logik mengajar untuk menjadi analitikal terhadap segala kenyataan yang kita terima, terutamanya kenyataan yang berbentuk nilaian (yakni menilai sama ada sesuatu itu baik atau buruk – terutamanya dalam subjek sejarah). Seandainya pelajar mempunyai asas tentang apakah itu penaakulan yang baik (sound reasoning) serta falasi-falasi dalam membuat sesuatu kesimpulan, saya yakin subjek sejarah tidak akan menjadi subjek yang melahirkan robot penghafal lagi. Malah, bukan sahaja subjek sejarah, malah subjek-subjek lain yang berkisarkan pandangan alam atau weltanschauung, seperti analisis karya sastera, semuanya boleh dibuat timbang tara yang lebih analitikal jika para pelajar mampu menaakul dengan baik. Selain itu, jika kita menelusuri sejarah, para filasuf dan para Nabi sekaliannya ditohmah oleh masyarakat mereka sendiri gara-gara mereka menimbulkan persoalan yang tepat dengan permasalahan yang melanda kaum mereka[4]!
Kedua, reformasi sistem peperiksaan subjek sejarah.
Saya sangat risau akan penilaian subjek sejarah SPM yang saya kira ‘tempang’ hari ini. Saya tidak ada masalah untuk bersetuju dengan cara penilaian terhadap soalan yang berbentuk ‘fakta luaran’, seperti apa, siapa, dan bila sesuatu perkara berlaku. Perkara yang lebih merisaukan saya ialah cara pemarkahan terhadap soalan yang berbentuk nilaian, seperti menilai pihak mana yang baik atau jahat, pihak manakah ‘hero’, dan sebagainya. Hal ini kerana, skema pemarkahan sendiri telah menyebabkan pelajar menjadi tempang akal mereka untuk memikirkan sesuatu yang lebih dan tidak ditulis di dalam buku teks mereka sendiri. Jika buku teks dan skema pemarkahan kata ‘syaitan itu baik’, maka itulah jawapan yang akan dijawab oleh pelajar.
Maka, saya menyarankan supaya soalan-soalan berbentuk nilaian dibiarkan bebas jawapannya. Bebas di sini bermakna, contohnya, para pelajar bebas untuk menilai siapakah ‘hero’ dalam sesuatu peristiwa sejarah, asalkan mereka punya bukti kukuh berdasarkan peristiwa sejarah. Hal ini, sekali lagi, hanya mampu dilakukan jika para pelajar mempunyai asas penaakulan logik untuk membuat penilaian. Jika kita mahu melahirkan pelajar yang berfikir, bukanlah caranya untuk kita mendogma para pelajar bahawa si anu ini baik, dan si anu itu jahat!
Ketiga, pandangan ‘baharu’ terhadap kesusasteraan.
Kesusasteraan sering dianggap sebagai semata-mata karya kreatif oleh para pelajar. Kita jarang menyedari bahawa karya sastera berpotensi menjadi salah satu ejen pencerahan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pemahaman dan analisis pelajar terhadap karya-karya sastera yang dilakukan merekasendiri. Antara perkara yang telah memandulkan pemahaman terhadap karya sastera ialah lambakan buku-buku ulasan sastera di pasaran, kononnya untuk memudahkan para pelajar memahami teks-teks sastera mereka. Perkara ini merupakan satu perkembangan yang tidak baik, apatah lagi ianya bakal menyebabkan satu lagi ‘pusaran ganas’ berlaku, iaitu kecenderungan para pelajar untuk menghafal buku ulasan sastera semata-mata, lantas mematikan fakulti akal mereka untuk berfikir dan mengkritik karya yang mereka baca. Menelusuri sejarah, terlalu banyak contoh yang telah ada yang menunjukkan bahawa karya sastera bukan sekadar karya yang berbentuk ‘suka-suka’ semata-mata. Sebagai contoh, karya-karya kritik sosial oleh para penyair seperti Bernard Mandeville, Rabindranath Tagore, novel ‘Putera Gunung Tahan’ tulisan Ishak Hj. Muhammad, novel ‘Ruang Perjalanan’ tulisan SN S. Othman Kelantan, serta novel ‘Imam’ tulisan SN Abdullah Hussin. Semua karya ini, jika dilakukan analisis yang bersepadu, kita pasti akan temui idea besar yang ingin dibawa oleh para penulis ini. Maka, pastinya analisis sebegini hanya akan mampu dilakukan apabila para pelajar berhenti ber’taklid’ dengan buku ulasan sastera, lantas cuba memahami teks dan mempersoal idea-idea penulis. Sekali lagi, perkara ini hanya mampu dilakukan apabila kemampuan menaakul pelajar dibina.

Kebebasan berwacana perlu wujud supaya masyarakat boleh mendapat pencerahan.
Tetapi, apakah pula kekangan yang dihadapi?
Pertama, apabila kita hendak memulakan pengajaran logik dan falsafah di peringkat sekolah, kita masih belum mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk tujuan ini. Jika ada pun, tenaga pengajar berkenaan tidak mempunyai kemahiran untuk mengajar sepadan dengan kemampuan pelajar mengikut tahap masing-masing.
Kedua, sistem pendidikan dan peperiksaan Malaysia yang sering dikotori campur tangan politik. Sebagai contoh, peperiksaan seperti UPSR, PMR, dan SPM menggunakan sistem ‘graf’ dalam pemarkahan keseluruhan pelajar di peringkat Lembaga Peperiksaan Malaysia. Bermakna, markah gred A sentiasa berubah turun dan naik, mengikut pencapaian pelajar (atau sebenarnya mengikut kemahuan Menteri!). Setiap tahun, Menteri dengan senang hati mengumumkan bahawa pencapaian peperiksaan semakin meningkat, walhal tahap pengujian peperiksaan tersebut semakin mudah!
Selain itu, kertas peperiksaan Sejarah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, selalu menjadi mangsa politik, sehinggakan jawapan berbentuk nilaian pun telah menjadi mangsa hafalan pelajar. Hal ini dsebabkan, mana-mana jawapan yang ‘tidak sebulu’ dengan kerajaan akan dianggap salah walaupun sangat rasional. Apa maknanya soalan berbentuk pendapat dalam peperiksaan sejarah jika tujuannya hanya untuk mengampu kerajaan?
Ketiga, wacana bebas di Malaysia belum wujud akibat ancaman daripadaundang-undang rimba seperti ISA dan OSA, malah yang terbaru ialah Akta Keterangan Pindaan 2012. Dasar-dasar tidak demokratik seperti ini melambatkan lagi proses pencerahan, akibat tiadanya kebebasan berwacana seperti yang telah digariskan oleh Kant, yang kekal relevan sehingga ke hari ini.

Kesimpulan
Intihanya, Malaysia wajar merombak banyak perkara supaya rakyat Malaysia mampu berfikir dan keluar dari kepompong ketakutan ini. Hanyasanya dengan kemampuan berfikir, sesuatu masyarakat itu mampu mencerahkan dirinya sendiri.

Wallahu A’lam. Hanya Allah yang Maha Mengetahui.

[1] Lihat Syed Naquib al-Attas, The Concept of Education in Islam
[2] Lihat Immanuel Kant, What Is Enlightenment.
[3] Lihat Syed Hussein Alatas, Intelektual Masyarakat Membangun, DBP. Rujuk juga pandangan beliau mengenai percanggahan yang beliau sebut sebagai ‘bebalisme’.
[4] Lihat syarahan Prof. Tariq Ramadan di Sheffield, UK berkenaan bukunya, The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism, Penguin Press.


BERKAITAN:

HAZMAN BLOG

Wednesday, July 18, 2012

Islam yang disempitkan


Ditulis oleh: Saiful Ramli
Dakwah itu bukan untuk dijenamakan. Istilah “program dakwah” atau “program tarbiyah” dan lain-lain tidak sepatutnya wujud, kerana keberlangsungan dakwah itu meresapi dan terus menerus dalam setiap aktiviti manusia. Di mana ada program motivasi, itulah dakwah. Di mana ada kursus kepimpinan, itulah dakwah, di mana ada kem solat, itulah dakwah. Tidak perlu dicop sesuatu program dengan ‘cop halal’ dakwah.
Pemisahan antara agama dengan kehidupan iaitu secularism bukanlah semata terletak kepada membakulkan agama dan menjunjung kehidupan, namun menginstitusikan dan menjenamakan agama juga satu bentuk sekularisma. Kita kata Islam ada dalam semua urusan, tetapi kitalah yang memisahkan Islam dan hanya meletakkannya di tempat-tempat tertentu sahaja. “oh program tu program tarbiyah, program ni bukan tarbiyah. yang kita anjur ni sahaja tarbiyah, yang itu bukan”
Saya ambil contoh, slot rancangan di televisyen. Sering dibeza-bezakan, “rancangan agama” dengan rancangan-rancangan lain seperti gameshow, drama, filem, berita. Jika keberlangsungan dakwah itu berjalan terus menerus dan benar-benar meresapi, kita akan dapati semua program-program itu juga turut merupakan program dakwah.
Justeru itu dakwah Islamiyyah itu bukanlah dengan memperbanyakkan rancangan-rancangan agama di televisyen dan meng-banned terus segala rancangan lain, tidak, tidak. Sebaliknya dakwah Islamiyyah itu meresapi ke dalam rancangan-rancangan tersebut dan menyuburkan nilai-nilai universal Islam padanya. Dakwah Islamiyyah itu bersifat inside out,inclusive, bukannya exclusive atau “kita-kita aje“.
Rasulullah SAW, antara insan yang saya kagumi tidak menjenamakan atau menginstitusikan Islam, sebaliknya baginda membawa ruh Islam dalam setiap urusan kehidupan. Ketika musafir, ada ruh Islamnya. Ketika di pasar, ada ruh Islamnya. Ketika berperang, ada ruh Islamnya hatta ketika di kebun kurma ada ruh Islamnya. Tidak perlu baginda menganjurkan program tertentu atau kem tertentu atau daurah tertentu untuk para sahabat lalu menamakannya programtarbiyyah atau program dakwah dan etc.
Maka disini saya tegaskan bahawa fenomena ini akan mencetuskan neo-secularism yakni sekularisma yang baru.
Demi Allah, Rasul-Nya Muhammad bin Abdullah adalah contoh yang terbaik!

Tuesday, July 17, 2012

Tariq Ramadan talk – the footsteps of the Prophet. How should we do?


The Professor has long been one of my favourite. I frequented his blog for his current update, I searched in Youtube for his talks, so the minute I get to know from Ahmad Huzaifah, the CEO of One Heart Creative Solution, that they are organising a talk by Tariq Ramadan – I immediately bought 2 tickets. Our ticket numbers are 002 and 003 and the sister at the registration table said we must be one of his biggest fans to miss the first spot only by one number. I never really thought about it that way – but she is not wrong! :)
The title for the talk is ‘In the footsteps of the Prophet: How Muslims should contribute to the world.’
Prof Tariq Ramadan, in my humble opinion, is one of the few people that is gifted by God with a very sharp intellect and very keen spiritual insights. This made his talks always so intellectually stimulating and yet is still able to reach into your heart’s core. I also found him very passionate and generous in pouring out the knowledge to his audience that we can’t help but being captivated by his energy from beginning till the end of the talk.
Below are some of the gems that I picked out from him and interpreted and digested by my own understanding:
1) Nation of the Prophet Muhammad (pbuh) are called the ‘best nation’ conditional on our action of 1) asking towards good and 2) preventing against evil. Only then God announced and approved that we are the people that have faith in Him. Therefore, it’s our action that determines our faith.
2) “our relationship with God is a love story..” I really like this quote by him. He talked about how our spiritual journey towards God is filled with love and mercy from Almighty. Like all love story, there must be struggles and this struggle that differentiates between a hypocrite and a true believer. A hypocrite will say one thing and do a complete different thing and will not feel any concern – but a true believer will always struggle to be consistent in his words and actions and to stay true on the right path.
3) Change our perception. He talked about how the early surahs are all very short but very deep in its meaning. These surahs are normally talking about nature. It’s purpose is to call the Prophet Muhammad (pbuh) to change how he looked at nature and the ordinary things. Nature, ordinary things, when looked at from the inner eye, or the spiritual eye – will all have very significant meanings to us. It will all connect us back to God. Nature is a gift to us and we must take care of it
4) How the Prophet Muhammad (pbuh) changed the perception of the Arab culture at that time by his behaviour. From a pagan culture of abusing and degrading women, he showed that women, by the example of his wife Khadija – is actually the supporter, somebody that he relied on and seek counsel. He showed gentleness and vulnerability as human when he seek Khadija to console him after he came back the first time from receiving the revelation. When the pagans at the time were burying the child alive, he always demonstrated the most loving and caring behaviour towards children, especially when he gave his sermon while carrying his grandson.
5) How we are loved by the poor, is how we are loved by God.
6) Understanding with only the mind will lead to arrogance but understanding with the heart will lead to humility.
7) Story of the Iblis’s logic. Iblis is rationally right, but spiritually wrong. Due to only justifying things (the creation of Adam) from logical rational point of view, Iblis became arrogant and be doomed by God.
8) There are limits to our rationality. Be aware of that limits. ‘sami’na wa ata’na’.
9) Islam is not about doing what is the harshest, but doing what is right.
10) the Prophet demonstrates firmness and strictness in his worshipping action of God, but he also demonstrates flexibility and gentleness. He is firm when asking his followers to pray exactly like how he did it and yet always showing the rukhsah in worshipping activities (rukhsah for fasting during travelling).
11) 4 qualities that need to be inculcated in order to follow his footsteps:
1) confidence (because we are with God)
When the Prophet was asked to ‘read’ the first time, he can’t. But when he is asked to ‘read in the name of God’ – he can do it. The lessons that if we rely on ourselves alone, nothing can be done. We must know and have confidence that when we do things for God, God is always with us. 

2) trust
Our existing community now is not perfect, but must trust each other that we will know what to do when something is essentially wrong.
3) ambitious
We must have ambition to do more.
4) courage
We must have the courage to stand for truth and justice all the time. The mark of courage is when we can stand for justice in front of a tyrant.
12) 3 things to remember:
1) connection
We are all connected by one God and we all came from one humanity.
2) our role as vicegerent/khilafah
Nothing in this world is ever ours. Not our body, not the earth, nor our property. It will all be returned to God and we will asked how did we fulfil our role as the vicegerent of God on this world.
3) death
We will all one day die. Make dua that God will help us to remind us of this fact every day and every hour.
13) Education is very important to people. Emphasise on deeper meaning and not superficial ritual. Governments of the world must invest in education.
14) Creativity and culture. What are we doing for our own? Muslim youth will look for beauty/art/ entertainment in other places because its innate in us to seek beauty. We need to create our own art, music, architecture – beautiful things. The prophet loves beautiful things and always speaks beautifully. Create ethical art, ethical entertainment.
15) Celebrate this life, as we are also preparing for the Hereafter. In Islam, life in this world is not meant to be suffered. We must enjoy and celebrate life within the principle.
16) Ramadhan as training against consumerism. We must eat less in Ramadhan then how we normally eat. Don’t turn Ramadhan into an empty ritual.
17) Be loving and compassionate with ourself first. Start with ourself.
18) Be forgiving and spread forgiveness. We should first welcome question from people who are doing questionable things, before we judge them.
19) Be loving and compassionate with others. Tell other people that we love them, for God’s sake.
I’m afraid I can’t do justice to the many wonderful thoughts that was shared by Prof Tariq yesterday. I tried to be as accurate as possible to what is delivered by him, but of course, some of what he said will be missing from this note and also the nuances of how he said it. Please note that some of what is written here also comes from my own way of interpreting and my writing style. The ones I bold are the ones that really resonated with me. Well, actually most of what he said had really profound impact on me but it would be really futile to bold the whole thing!
I hope this will benefit those who can’t come yesterday, and to be able to share different point of understandings from those who came. To end this entry, I pray that God will bless Prof Tariq Ramadan with good health to keep on speaking and writing, may he will be blessed with barakah in every single thing that he did, and may God increase his iman and always keep him on the path of the Righteous, ameen.


BERKAITAN:

NAZIHAH

COMBINESBOTH

Kisah ayah dan anaknya

"Anakku, tatkala kau melihat mentari dan bulan, tanyalah pada dirimu, siapakah yang menciptakan kedua-duanya? Ketika ayah membawamu memerhati ombak di pantai dan melihat bintang di langit, kau kagumi akan indahnya ciptaan itu. Dan kau meminta ayah melukisnya. Tetapi anakku, ayah tidak mampu mencipta semua itu. Ada kuasa yang lebih kuat dan hebat yang menjadikan semua itu. Tanyalah pada dirimu, siapa yang menciptakan alam ini? Siapa yang menciptakan ayah dan kamu?

Tatkala kau bersendirian, Tuhan itu rapat pada hatimu. Tuhanmu menyayangimu, melebihi sayang ayah kepada kamu. Tanyakan pada dirimu, apakah aku lakukan kerana Tuhan yang menyayangiku? Adakah aku tergamak melakukan perkara-perkara dibenci Tuhan?

Anakku, andai kau lakukan kesalahan, ketahuilah, Tuhan itu maha penyayang. Selagi kau berusaha untuk menjadi lebih baik, dan melawan dirimu melakukan perkara yang dilarang oleh Tuhanmu, pada waktu itulah kau sedang menuju ke arah keikhlasan.

Anakku, kalau mereka mengatakan air mata yang mengalir itu adalah kelemahan, perhatikan kata-kata ini, air mata yang mengalir kerana cintakan Tuhanmu itu adalah tanda kekuatan imanmu. Tanda hatimu dekat dengan cinta pada Tuhanmu.

Anakku, sesungguhnya ayah menyayangimu, seperti Ibrahim menyayangi Ismail, diuji perasaannya, dengan taklifan yang tidak tertanggung pada fitrah seorang bapa.

Anakku, moga dirimu menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia dan alam seluruhnya."

Monday, July 16, 2012

Rethinking Islamic Reform by Prof Tariq Ramadan

Tariq Ramadhan
(Rethinking Islamic Reform)
Venue : Hotel Renaissance
Date : 14th July 2012

-Psychological attitude - way you look others - we are diversified - Surah al-Maidah, 48
-Often Muslim- competition of power, not good deed

1) Concept of reform

-all the mujaddidun came back to text - Jumud and taqlid - Nowadays, we have muqallid mujaddid, they are repeating the reformer, imitating their ways without considering the context - need to take the text seriously

2) "Reform" from Christianity?


-It is the concept of Islah -come back to sound state- Innama nahnu muslihun
-Double alienation- You think about yourself through other eyes, in fact you are ignorance of yourself- International Intellectual Disease- We don't read- We neglect the history- Shariah not only Islamic law but also include other aspects of life- law and legislation is important, but the philosophy behind it is very important- we not change the Quran and Sunnah, but reforming Muslim mind- The problem is the readers and the implementation, not the text itself- Respect your mind through critical thinking, dialogue, be serious in knowledge, read book

3) Genuine Authentic Sufism 


-Spiritual aspect -the concept of Ummatan Wasato and Khairu Ummah- Hadith "Spread Salam"- We are the agent of peace- Jurisprudence= catch up the reality, in fact, it is to change ourselves to be better- Iqra'- Read- Ya Muqallibal Qulub- Reform your heart- Spiritual reform- principle of ethics- If you obsessed with law, we will think to catch up with reality- But if we are looking by spiritual perspective, we will look at to transform the world better (
Obsessed with law means you are trying to focus on ruling rather than the philosophy behind the ruling)- Adding Islam word in every field, eg; Islamic Finance, Islamic Sociology- This is adapting, not reforming- Think about the philosophy of law- Sometimes, we used the maqasid syariah to change from hajiyyat to dharuriyat, because we are adapting, not reforming- Psychological- we are very quick to assess our leader but not reassess ourselves- We are between ignorance of majority and out of touch scholar

Salafist is the noble word- but Media has manipulated it same as the word jihad- law without understanding means implementing the law without thinking about the objective - the principle in maqasid syariah is wide - need creativity to understand in contextual framework- need to shift the authority; who speaks for Muslim- need to balance between the professional stream and religious stream- need to criticize, not only the authority of scholar but need to blame yourself for becoming the passive, don't want to change

What will we propose?- Economic model, we need to go beyond that- What is our response regarding to global warming? -principle of good governance is courageous of citizen- Questioning the methodology and authority- liberate our mind and intellectual

Humanity- listen to what people say- take from other civilization- discuss and listen- ambitious= you can't do it alone, but you could try- tawakkal- power of rationality also limit the rationality but limiting the rationality doesn't mean you cannot question rationality

Homosexual- I respect who you are but I don't agree with you as it is against my philosophy of belief- In the name of human right, you cannot force me to accept your thought as it is against my philosophy of belief- If you want to do, do it yourself- But you cannot force people to accept what did you do.At the end he mention:

"IF YOU WANT TO REFORM THE WORLD, BE SERIOUS ABOUT IT. READ BOOKS, NOT JUST LOOKING TO WHAT'S ON INTERNET OR 2-3 MINUTES TALK FROM YOUTUBE. READ BOOKS, GIVE FOOD TO YOUR THOUGHT & MIND, RESPECT YOUR INTELLECTUALITY. VERSI BAHASA MELAYU

Faedah dari Rethinking Islamic Reform

1.Mujaddid yang melakukan kesalahan yang sama dan ikut 100 peratus apa yang dilakukan gerakan Tajdid yang terdahulu tanpa fiqh waqi' adalah mujaddid yang jumud dan bertaqlid.

2.Gerakan salafi yang menyeru kepada kembali kepada al-Quran dan As-Sunnah mengikut kefahaman Salaful Ummah pun gerakan Reform juga.

Tambah Dr Tariq : Bahkan Salafi itu lebih baik dan antara Syaratnya.

3.Gerakan Islahiyyat pun gerakan Reform

4. Literalis, Maqasidi pun ikut salafussoleh jugak.

Reform = Gerakat Tajdid / Mujaddid. 

Sama je. Kena berlapang dada lebih sikit je.
  Monday, July 2, 2012

Sepanyol Juara EURO 2012

Sepanyol mempertahankan kejuaraan Eropah apabila menewaskan Itali 4-0 pada final euro 2012 di Stadium Olimpik Kiev, Ukraine, sebentar tadi.

Sepanyol mendahului seawal minit ke-14 menerusi tandukan pemain Manchestar City, David Silva hasil hantaran lintang Cesc Fabregas dan menambah jaringan menerusi larian solo Jordi Alba pada minit ke-41. Alba akan menyertai Barcelona musim ini yang dibeli dari Velencia.

Itali gagal menyerlah meskipun penyerang kontroversinya, Mario Balotelli beberapa kali melakukan rembatan kencang tetapi tersasar.


Penyerang termahal Chelsea, Fernando Torres pula menjaringkan gol pada minit ke-84 manakala rakannya pemain tengah Chelsea, Juan Mata melengkapkan kemenangan Sepanyol menerusi gol pada minit ke-84.


BERKAITAN:

BERITA HARIAN

Kuasa Morsi disekat

Morsi menerima  pingat tertinggi tentera    daripada Tantawi  di pangkalan Hike Step di Kaherah. - Foto AFP  
Morsi menerima pingat tertinggi tentera daripada Tantawi di pangkalan Hike Step di Kaherah. - Foto AFP
 
Kaherah: Presiden Mesir, Mohamed Morsi, memulakan hari pertamanya di pejabat semalam, namun kuasanya disekat tentera memerintah sejak bekas presiden, Hosni Mubarak, disingkirkan dalam kebangkitan rakyat tahun lalu.

Selepas mengangkat sumpah sebagai presiden awam pertama dipilih secara bebas kelmarin, Morsi secara rasmi menerima peralihan kuasa dan janji sokongan daripada tentera. Namun majlis mengangkat sumpah presiden berusia 60 tahun diadakan di Mahkamah Perlembagaan di Kaherah, di sebalik harapan Morsi mahu ia dilakukan di Parlimen dikuasai anggota pergerakan Ikhwanul Muslimin yang kini dibubarkan.

Majlis mengangkat sumpah presiden berusia 60 tahun diadakan di Mahkamah Perlembagaan di Kaherah, di sebalik harapan Morsi mahu ia dilakukan di Parlimen dikuasai anggota pergerakan Ikhwanul Muslimin yang kini dibubarkan. Askar membubarkan Parlimen bulan lalu berikutan arahan mahkamah dalam apa disifatkan pergerakan Islam itu sebagai rampasan kuasa secara halus.

Dalam penyerahan kuasa kelmarin di pangkalan Hike Step di Kaherah, Ketua Majlis Agung Pasukan Bersenjata (SCAF), Marshal Hussein Tantawi, berikrar untuk menyokong Morsi.

“Kami akan menyokong presiden baru, yang dipilih rakyat,” kata Tantawi.

BERKAITAN:

RENCANA BERITA HARIAN