Labels

Wednesday, April 29, 2009

Ustaz Fadhil Dan Perubahan Umat

[artikel ini ditulis oleh DR MAZA hampir sembilan tahun lalu (tahun 2000) dalam Majalah Tamadun semasa beliau masih pelajar di IIUM. Semasa itu al-marhum Dato’ Fadhil Noor masih hidup. Tulisan disiarkan semula sekadar bahan bacaan ‘sejarah’ yang pernah ditulis oleh DR MAZA semasa belum memiliki Ph.D, belum menjadi pensyarah universiti, mufti dan belum dikenali seperti sekarang]

Y.B Dato’ Fadhil Noor terkenal sebagai tokoh yang terbuka dalam menilai keadaan dan suasana. Wataknya ini telah banyak mencetus rentak perubahan berfikir sebahagian mereka yang jumud. Saya menyanggap beliau sebagai tokoh politik pro-Islam yang moderat.

Baru-baru ini saya agak tertarik dengan kenyataan Y.B Dato’ Fadhil Noor, dalam suatu temuramah dengan beliau oleh wakil malaysiakini mengenai penubuhan negara Islam.

Kata beliau: “Penubuhan negara Islam tidak boleh dicapai serta merta sebab umat Islam telah begitu jauh meninggalkannya selepas kejatuhan kerajaan Uthmaniyyah dan kebangkitan penjajahan Eropah. Ini memerlukan masa yang panjang dan tidak dapat dilaksanakan secepat mungkin terutama di negara demokrasi. Kita perlu mencari strategi bertemu dengan rakyat supaya ia dapat diterima oleh semua pihak”

Mungkin ada sebahagian di kalangan yang kurang faham menganggap Ustaz Fadhil dengan kenyataan ini seolah-olah mula longgar dengan perjuangannya. Namun bagi yang mengkaji nas-nas Islam secara meluas dan mendalam akan menilai kenyataan ini, sebagai suatu kenyataan.yang pengucapnya memahami tabiat Islam.

Golongan yang gopoh, yang berkempen negara Islam tanpa ilmu yang masak, seperti yang menghafal sepatah dua ayat dan berceramah tidak mungkin dapat mengucapkan satu unggapan yang begini. Ucapan ini lahir daripada memahami hakikat dan tabiat din yang sebenar.

Kita perlu faham bahawa di dalam agama ada perkara yang sebut sebagai adillah qat`iyyah iaitu dalil-dalil yang putus yang hanya memberi suatu makna jelas yang tidak difahami selain makna tersebut yang ianya juga qat`iyyah al-thubut iaitu yang sampai kepada kita secara mutawatir.

Dan ada pula yang disebut sebagai adillah zanniyyah ianya boleh ditafsir lebih dari satu makna dan kepastian tentang ketulenannya juga zan (tidak putus) atau kita katakan tidak sampai ke darjat mutawatir.

Bahagian inilah yang mencetuskan khilaf pendapat di kalangan ulamak mujtahidin.Dalam hukum-hakam dan dalil-dalil syarak kebanyakan adalah zaniyyah dalam ertikata ianya boleh menyebabkan khilaf dalam memahaminya. Inilah yang disebut para penulis Usul al-Fiqh yang klasik mahu yang baru.

Kebanyakan hadith-hadith yang termaktub dalam kitab-kitab sahih mengandungi dalil-dalil zaniyyah, samada disebabkan ianya hadith-hadith aahad yang tidak sampai ke darjat mutawatir atau disebabkan ianya boleh difahami dengan berbeza-beza maksud”

Malangnya, ada yang dipanggil ustaz tetapi tidak dapat membezakan dua perkara di atas. Umpamanya, dalam suatu forum kebetulan saya salah seorang panelnya, seorang tokoh, beliau menyatakan Rasulullah dalam baiah tidak bersalam denga perempuan, itu adalah dalil qat`i haram bersalam dengan perempuan” Inilah tanda jahilnya dia terhadap maksud dalil qat`i. Saya bukan menyokong bersalam dengan perempuan ajnabi atau bukan mahram, tetapi ianya adalah masalah khilaf.
Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam dalam buku al-Fatwa al-Mu`asarah mengharuskannya. Itu adalah tarjih beliau disebabkan dalilnya tidak qat`i. Al-Syeikh `Abd al-Hamid Qafa mentarjihkan sebaliknya.

Semua kita yakin, perlunya ditegakkan kerana pemerintahan yang menjunjung titah perintah Allah dan RasulNya s.a.w. Namun strategi untuk sampai kepadanya memerlukan kebijaksanaan yang cukup. Apatah lagi Islam tidak menentukan suatu cara khusus dalam menegakkan daulah Islamiyyah.

Kita juga tidak dapat menerima kenyataan sebahagian orang yang menyatakan bahawa seperti mana Islam mengajar solat demikianlah juga Islam mengajar tentang pembentukan negara Islam. Ini tidak benar, solat diajar oleh Islam dari awal hingga akhir dengan tidak boleh kita membuat sebarang penambahan melebihi apa yang diajar oleh Nabi s.a.w. kerana itu adalah bid`ah, adapun negara Islam, kita hanya diajar beberapa asas-asas utama sahaja dan baki adalah masalah ijtihadiyyah (ijtihad)

Kita juga perlu tahu bahawa zaman dan tempat tidak menentukan rupa bentu Islam, tetapi Islam meraikan perubahan manusia, tempat dan zaman. Inilah yang disebut oleh ulamak usuliyyin: Taghair al-Fatwa bi taghair al-Amkinah wa al-Azminah iaitu berubahnya fatwa disebabkan berubahnya tempat dan zaman. Umpamanya di dalam hadith-hadith yang sahih termasuk yang diriwayatkan oleh al-Bukhari Rasulullah s.a.w. melarang menyimpan daging korban lebih daripada tiga hari.

Pada tahun berikut para sahabat bertanya Nabi s.a.w.apakah mereka perlu buat seperti tahun lalu? Kata Nabi s.a.w.: Makan dan simpanlah kerana pada tahun lepas orang ramai dalam keadaan susah dan aku mahu kamu menolong mereka”. Dalam riwayat yang lain disebutkan disebabkan daffah iaitu orang ramai yang datang dari luar Madinah.

Jelas sekali bahawa adanya larangan Nabi s.a.w. disebabkan oleh keadaan tertentu atau punca tertentu yang sebut dalam usul al-Fiqh sebagai illah al-Hukum. Apabila hilang punca dikeluarkan sesuatu hukum maka hukum pun dipadamkan. Dengan itu, al-Imam as-Syaf`i sebagai tokoh terawal menulis dalam Usul al-Fiqh memasuk bab al-`Ilal fi al-Ahadith (`ilah-ilah di dalam hadith-hadith) dalam kitabnya al-Risalah.

Banyak lagi contoh-contoh yang lain di dalam hadith kalau nak disebutkan, yang menunjukkan perubahan zaman mengubah fatwa. Inilah juga amalan para sahabah yang menghukum beberapa perkara tidak sama seperti hukuman pada zaman Nabi s.a.w. disebabkan perubahan yang berlaku, umpamanya Saidina Umar tidak memberi zakat kepada golongan al-muallaf qulubhum (yang cuba didekatkan kepada Islam) pada zamannya sekalipun hak mereka disebut di dalam al-Quran dan mereka diberikan zakat oleh Rasulullah s.a.w..

Ini disebabkan perubahan keadaan dan suasana dengan kata Umar : Allah telah memuliakan Islam dan tidak memerlukan mereka!” Sesiapa yang ingin pendetilan dia boleh menyemak tuisan para ulama termasuk tulisan Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Zakah.

Para ulama ketika mengeluarkan pendapat, fatwa dan huraian juga melihat perubahan keadaan dan masa. `Umar bin `Abd al-Aziz ketika mentadbir Madinah hanya menuntut seorang saksi dan sumpah. Namun ketika di Syam beliau menuntut dua orang saksi disebabkan orang Syam tidak seperti orang Madinah. Inilah juga yang menyebabkan Ibn Khaldun dalam al-Muqaddimah ketika mengulas hadith “Para pemimmpin itu dari kalangan Quraish” (Riwayat Ahmad, kata al-Munziri dalam al-Targhib wa al-Tarhih: sanadnya jaiyyid) ialah disebabkan kerana ketika itu Quraish memilik kekuatan kaum dan puak.

Maka mana-mana bangsa dan individu yang mempunyai kekuatan seperti itu dia layak sekalipun bukan Quraish. Ini disebabkan beliau menilai punca lahirnya arahan Nabi s.a.w.
Begitu juga dalam hadith riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi dengan al-Tirmizi mensahihkannya, baginda Nabi s.a.w enggan menetapkan harga barang untuk para peniaga pada zaman baginda sekalipun diminta berbuat demikian.

Jika kita laksanakan hadith ini pada zaman ini dengan tidak ditetapkan harga siling untuk para pedagang pasti orang ramai akan kesusahan dan para peniaga akan bermaharajalela dengan menaikkan harga gula, beras, daging dan sebagainya mengikut kehendak mereka. Dengan itu para ulama menyatakan Rasulullah s.a.w tidak menetapkan harga disebabkan tidak ada sebarang keperluan untuk berbuat demikian ketika itu.

Para fuqaha mengizinkan untuk para pemerintah mentapkan harga jika perlu. Ini dibahaskan oleh mereka termasuk al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya al-Turuq al-Hukmiyyah, bahkan Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah dalam Majmu’ al-Fatawa menyatakan kadang-kala wajib ditetapkan harga jika keadaan menuntut demikian.

Apa yang saya ingin nyatakan ialah kita perlu menilai perubahan kerana ini tuntutan Islam itu sendiri. Islam agama yang hidup setiap masa dan zaman. Barangkali inilah yang menyebabkan Ust. Fadhil menyebut: “Penubuhan negara Islam tidak boleh dicapai serta merta sebab umat Islam telah begitu jauh meninggalkannya selepas kejatuhan kerajaan Uthmaniyyah dan kebangkitan penjajahan Eropah. Ini memerlukan masa yang panjang dan tidak dapat dilaksanakan secepat mungkin terutama di negara demokrasi”

Sebenarnya dalam banyak keadaan, melaksanakan Islam pada zaman ini jauh lebih susah daripada zaman lampau. Memegang Islam bagaikan memegang bara yang panas. Umpamnya, riba dengan mudah sahaja diharamkan pada zaman Nabi .s.a.w.. Dengan penegasan baginda s.a.w., para sahabah berhenti berurusan dengan riba dan negara bersih dari riba. Namun pada zaman ini pengharaman riba memerlukan usaha yang jauh lebih besar dan susah. Ianya bukan hanya melibatkan individu, tetapi bank-bank, bukan sahaja bank-bank biasa tetapi juga Bank Negara, bank negara pula berusan dengan bank-bank di peringkat antarabangsa yang mengamalkan riba. Usaha kita perlu jauh lebih besar.

Dalam keadaan sekarang jika kita ingin menguasai syarikat-syarikat besar dan utama yang menentukan kepentingan umat seperti elektrik negara, air negara dan seumpamanya, terpaksa terjerumus ke dalam kancah riba. Jika dibiarkan pula golongan pihak lain akan mengambilnya dan masa depan umat dalam bahaya. Inilah menyebabkan beberapa tokoh ekonomi Islam seperti al-Syeikh Mustafa al-Zarza, mengizinkan penglibatan muslim dalam hal yang sebegini.

Pemikiran dan kefahaman terhadap agama perlu mendalam dan jauh menjangkau agar Islam tidak dipinggirkan dan dianggap tidak mampu. Usaha mengujudkan daulah Islamiyyah yang memayungi umat adalah kewajipan kita. Namun usaha ke arah itu perlu dengan kefahaman yang mantap terhadap ruh syariat.


SUMBER

Monday, April 27, 2009

PAS menuju kemusnahan

Tajuk yang saya pilih memang ingin mengejutkan orang orang PAS yang sedang tidur. Sekian ramai orang PAS masih tidak memahami bahawa PAS hanyalah satu wadah dalam memperjuangkan Islam. PAS hanyalah satu parti sedangkan Islam adalah agama. Sebab itu banyak ahli PAS sendiri kurang faham bila Tuan Guru Nik Aziz mencabar UMNO “mari kita bubar UMNO dan PAS , dan tubuh parti lain yang memperjuangkan Islam”.

Seruan ini umpama serampang dua mata. Di samping mencabar UMNO, ia juga untuk memberi faham untuk membuang ketaksuban melulu.

Bila disebut PAS hanyalah sebuah parti maka sudah tentu tidak sunyi dari cubaan dan dugaan seperti lumrah parti parti di dunia ini. Untuk memelihara konsisten ahlinya sangatlah rumit. Ramai ahli PAS hanya saban hari seronok mendengar ceramah. Seronok dengan sentimen yang dimainkan tetapi jarang sangat yang memberi impak kepada cara pemikiran. Masih ramai ahli PAS masih melihat ’siapa yang berkata’ tetapi tidak melihat ‘apa yang dikata’.

Kerana itu jika sekiranya orang yang berkata adalah orang yang tidak dikenali maka mulalah merasa tidak setuju dan sebagainya. Tambah tambah lagi kalau yang disebut adalah keburukan dan kelemahan dalam PAS.

Ada setengah ahli PAS berkata, pertandingan adalah sesuatu yang lumrah di dalam PAS. Ini kerana PAS terbuka. Memang betul pertandingan adalah bagus tetapi nampaknya ramai ahli PAS tidak sensitif dan tidak tahu betapa teruknya setengah ahli PAS sekarang. Sepertimana juga satu ketika pernah pemimpin pemimpin PAS menafikan tentang perpecahan di dalam PAS. Tetapi pada masa yang sama diadakan satu perkampungan di Pantai Chenang Langkawi bertujuan untuk merapatkan kembali saf kepimpian PAS.
Kalau tidak ada perpecahan kenapa perlu rapatkan saf?

Begitu juga tentang trend pencalonan sekarang. Banyak tempat seperti ingin melagakan TG Haji Hadi dan TG Nik Aziz. Banyak pencalonan seolah olah menggambarkan TGHH membuat berbagai kesilapan. Alangkah besarnya kesilapan TGHH sehinggakan dia seolah-olah dibenci oleh orang-orang PAS. Padahal yang pincangnya adalah rasa benci yang berlubuk dihati sanubari orang orang ini. TGHH hanya mengemukakan idea. Idea boleh diterima atau ditolak. Yang anehnya idea ini telah membuat dia tidak disukai oleh setengah orang. Siapa orang ini? Orang yang telah dipengaruhi oleh anasir anasir yang ingin mendatangkan perpecahan di dalam PAS.

Yang paling anehnya, dua orang tuan guru yang disegani cuba dilagakan. Cubalah ahli PAS renungkan sendiri dari jenis apakah hati anda? Pejamkan mata anda dan berfikir sejenak, apakah faedahnya anda melagakan dua tokoh pemimpin anda sendiri?

Berselisih pendapat tidak salah. Kerana itu adalah keindahan di dalam Islam. Tetapi bila hati anda rasa marah dan hilang hormat pada pemimpin anda sendiri maka di situlah salahnya. Anda yang salah. Sifat anda seperti melihat satu keburukan yang sangat kecik menjadi besar sehingga membutakan anda melihat berpuluh puluh kebaikan yang lain. Begitulah anda memandang pemimpin yang dulu anda sendiri sayangi dan sanjungi.

Tentang anasir anasir yang ingin melaga lagakan pemimpin pemimpin pun masih ramai ahli PAS yang tidak ingin ambil tahu. Sekarang telah keluar kenyataan dari anak TGNA sendiri. Kalau orang lain yang memberitahu tentu ramai ahli PAS masih menafikan dan marah bila menyatakan. Ustaz Nik Abduh Nik Aziz sangat sayang dan hormat pada TG Haji Hadi. Apatah lagi pada ayahandanya sendiri TG Nik Aziz. Sifat sayang inilah yang mempengaruhi pertimbangan yang seadilnya dalam pertembungan dua tokoh tersebut.

Sepatutnya ahli ahli PAS kena ada perasaan sayang pada kedua dua tuan guru tersebut. Barulah tidak timbul rasa marah dan rasa kurang hormat pada salah seorang dari mereka. Umpama anda sayang kedua ibu dan ayah anda, barulah segala kesilapan yang ibubapa anda lakukan, anda dapat terima dengan hati yang terbuka.

Janganlah anda menjadi seperti seorang yang seolah olah sangat gerun bila disebut ‘neraka‘ tetapi pada masa yang sama anda masih berperangai seperti orang yang layak berada di dalamnya. Begitu juga dengan tajuk yang saya tuliskan, jika sekiranya kehancuran sangat jauh dan sangat dibenci oleh ahli ahli PAS , maka bermuhasabahlah dan bertaubatlah. Rapatkan kembali saf anda.

Baca tulisan Ustaz Nik Abduh: http://nikabduh.wordpress.com/2009/04/24/kerja-kerja-bodoh-dalam-pas/

Tuesday, April 21, 2009

Usaha Menjatuhkan Presiden PAS


Kalau Husam Musa suka buat hipotesis, saya pun suka juga. Sekarang mari kita lihat hipotesis saya tentang usaha Husam nak menjatuhkan Tuan Guru Presiden.

Sayup-sayup kedengaran bahawa Husam Musa bersama dengan team Erdogannya sedang merancang sesuatu yang besar untuk Muktamar PAS tahun ni.

Muktamar PAS tahun ni dilihat sebagai genting kerana adanya pemilihan pucuk kepimpinan utama PAS.
Dr. Zulkifli Ahmad (atau Abu Iman yang merupakan pengarah Pusat Penyelidikan PAS) dikatakan pernah berkata bahawa pemilihan PAS tahun depan akan berlaku pertembungan yang hebat diantara kumpulan profesional yang cenderung kepada ulama dengan kumpulan profesional yang inginkan perubahan .


Apa maksud beliau....hanya dia sahaja yang tahu. Ramai orang tidak tahu disebalik kelembutan watak Dr. Zul ini - dialah sebenarnya diantara perancang utama kumpulan Erdogan. (kalau saya ada mood mungkin saya akan ceritakan dengan lebih lanjut tentang siapa sebenarnya Abu Iman ini.... apa latar belakangnya....apa 'jasa' beliau kepada gerakan Islam terutamanya berkenaan "indimaj"... kenapa beliau bersama dengan PAS....dan betapa beliau begitu hadapkan kepada jawatan dan pangkat untuk merealisaskan cita-citanya) Jawatan sebagai Pengarah PPP digunakan semaksima mungkin untuk mencari pengaruh dan kedudukan setelah dilobi sakan oleh Dr. Hatta sejak zaman AlMarhum Ust Fadhil Nor lagi. Balik kepada kisah Husam Musa....Rata-rata pimpinan PAS pusat tahu dan sedar tentang cita-cita besar Husam Musa hendak menjadi Presiden PAS. Mereka juga tahu bahawa Husam sedang merancang sesuatu untuk mencapai niatnya itu. Tapi Husam Musa lebih tahu bahawa bukan mudah untuk menduduki kerusi Presiden tersebut lebih-lebih lagi beliau perlu berhadapan dengan tokoh ulama terbilang. Beliau tahu kalau beliau bertanding kerusi presiden melawan Tuan Guru Hj Hadi, beliau akan kalah teruk dan seolah-olah hilang wang pertaruhan. Beliau juga tahu beliau tidak boleh kelihatan menentang Tuan Guru Presiden secara terbuka kerana kalau nampak jelas dalam suasana sekarang maka sudah tentu seluruh ahli PAS akan bersatu menentang beliau. Maka sebab itulah Husam perlu melakar perancangan dan strategi yang cukup teliti untuk menjayakan cita-citanya tersebut. Jadi, apakah akal dan perancangan Husam? 1.Melagakan Mursyidul Am dengan Tuan Guru Presiden Semua orang terkejut beruk bila bulan lepas, Tok Guru Nik Aziz kata usaha menukar kerajaan sekarang bukan macam angan-angan mat jenin. Kenapa tok guru perlu menggunakan perkataan mat jenin dalam kiasannya? Tidakkah Tok Guru tahu bahawa kiasan tersebut dipopularkan oleh Tuan Guru Presiden? Tidakkah Tok Guru baca atau dibacakan akhbar yang menyiarkan berita bahawa Presiden PAS ada menyebut tentang angan-angan Mat Jenin bila memperkatakan tentang kerajaan baru pada 16 Sept yang lepas? (yang cuba dipadamkan oleh syed Azman dengan menipu wartawan harakah). Kalau tok guru tahu, sedar dan baca kesemuanya, mengapa perlu menempelak Tuan Guru Presiden secara terbuka. Takkanlah hanya kerana nak menyokong kerajaan baru yang belum tentu boleh wujud dan berkemungkinan besar tidak akan jadi, tok guru nak gadaikan semangat ukhuwwah Islamiyah dan Mahabbah dengan Presiden sendiri. Takkanlah kerana nak menyokong Anwar, Tok Guru mahu supaya ahli PAS melihat ada pertembungan diantara Mursyidul Am dengan Presiden? Takkanlah kerana percayakan Husam, Tok Guru nak merendah-rendahkan martabat Tuan Guru Presiden? Apa yang saya khuatir, Tok Guru tidak mendapat maklumat yang sebenarnya....sama macam kes Dato' Pa - apabila Tok Guru dikatakan mengaku tak baca keseluruhan kenyataan Dato' Pa. Apa yang lebih saya khuatir, Tok Guru sedang digunakan oleh Husam Musa dan geng erdogannya untuk meruntuh kepimpinan ulama PAS. Yang pastinya Tok Guru Nik Aziz seringkali mengeluarkan kenyataan yang dilihat bercanggah dengan Tuan Guru Presiden. Ini adalah amalan yang tidak sihat didalam jamaah kita. Muktamar telah melantik Tuan Guru Hj Hadi sebagai Presiden PAS, maka kita hendaklah patuh dan taat kepada kepimpinan beliau dan membenarkan beliau memacu jamaah mengikut acuan beliau selagimana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan AlHadis. Manakala Mursyidul Am hanyalah "advisory post" disamping mempengerusikan Majlis Syura dan bukannya kuasa eksekutif di dalam parti. Tetapi apa yang berlaku Muryidul Am lah yang paling banyak mengeluarkan kenyataan berkaitan parti berbanding Presiden. Semoga Tok Guru Nik Aziz memahami dan difahamkan bidangkuasa beliau sebelum ahli hilang rasa hormat kepadanya. Yang lebih saya khuatir perancangan melagakan kepimpinan ulama kita ini adalah berniat jahat dan bertujuan untuk merendahkan kepimpinan ulama di dalam PAS dengan harapan ahli akan hilang keyakinan kepada ulama dan memilih bukan ulama sebagai pemimpin nanti. 2. Menggunakan pengaruh Mursyidul Am Semua orang sedia maklum bahawa Husam berjaya mempengaruhi Tok Guru Nik Aziz dalam banyak hal. Walaupun kadangkala Tok Guru berjaya disedarkan oleh kaum keluarganya dan kawan rapatnya, tetapi bila Husam muncul saja semuanya akan bertukar balik seolah-olah macam dipukau....entah ilmu apalah yang dipakai Husam untuk mempengaruhi Tok Guru Nik Aziz. Entah kenapalah Tok Guru Nik Aziz begitu sayangkan Husam walaupun lebih separuh daripada ahli perhubungan PAS Negeri Kelantan tidak menyukai beliau dan lebih separuh daripada ADUN PAS di Kelantan pun tidak menyukai beliau kerana mereka terlebih maklum akan sifat dan amalan kejinya. Yang jelasnya Tok Guru Nik Aziz memang terlalu sayangkan Husam sehingga dia pernah berkata bahawa Husam layak menjadi Presiden PAS!!!! (na'uzubillah) Kata-kata inilah yang ditungu-tungu oleh Husam dan atas sebab itulah Husam bersungguh-sungguh berusaha ke arah itu dan kumpulan Erdogannya seringkali menggunakan nama Tok Guru Nik Aziz sebagai hujah mereka. Nama Tok Guru Nik Aziz dijaja merata-rata sehingga ke blog-blog mereka bagi membenarkan usaha jahat mereka. Jangan terkejut jika nanti mereka akan berkata bahawa Mursyidul Am lah yang menyuruh Husam lawan Presiden. 3. Merendahkan taraf dan martabat kepimpinan ulama PAS Satu fahaman yang cuba ditanam ke dalam minda dan pemikiran ahli-ahli PAS ialah ulama tidak faham siasah dan tidak pandai berpolitik. Mereka mungkin pandai baca AlQuran dan Alhadis tetapi tidak pandai menyusun strategi politik dan tidak pandai mengadaptasikan ayat-ayat yang dibaca ke dalam realiti semasa. Sebab itulah bila Tuan Guru Presiden beristikharah sehingga diilhamkan dengan Surah Al-Anfal, mereka cuba mempermainkannya. Mereka mencari pendapat yang paling tidak diterima oleh jumhur bahawa ayat tersebut telah mansuh semata-mata untuk menimbulkan keraguan ahli terhadap kehendak ayat tersebut. Dan bila Timbalan Mursyidul Am, Ust Haron Din membaca khutbah hari raya dengan mensyarahkan ayat tersebut bahawa mereka yang menentang muzakarah/muqabalah dengan musuh adalah menentang Al-Quran - maka mereka cuba memperlekehkannya dengan seribu satu alasan bahawa ayat tersebut telah disalah tafsir. Begitulah lekehnya ulama-ulama PAS dikacamata mereka. Apa yang mereka hendak tonjolkan ialah hanya mereka yang pandai tafsir AlQuran ikut kehendak semasa. Dan seolah-olah ingin menunjuk dan menampakkan bahawa akal dan strategi mereka lebih hebat dari hujah Quran. Ulama-ulama didalam PAS bagi mereka adalah "obsolete" atau kuno dan telah ketinggalan zaman. Ulama-ulama di dalam PAS tidak dapat diterima oleh kaum India dan Cina. Bagi mereka, kalau kita hendak melihat PAS terus relevan dan diterima oleh segenap lapisan masyarakat maka kita hendaklah menukar kepimpinan ulama di dalam PAS. Inilah propaganda bahaya yang sedang dirancang oleh kumpulan Erdogan tanpa kita sedari. 4. Menyerang kepimpinan Tuan Guru Hj Hadi Satu isu yang sering dimainkan oleh kumpulan Erdogan ialah “PAS Trengganu”. Dimana-mana mereka cuba memperlekehkan PAS Trengganu. PAS Trengganulah yang bawa idea muzakarah dengan UMNO, PAS Trengganulah yang paling tak pandai berstrategi, PAS Trengganu tidak pandai memerintah negeri, sikap PAS Trengganulah yang menjadi punca tewasnya PAS di Trengganu dan macam-macam lagi keburukan PAS Trengganu dicanang merata-rata. Apakah tujuan mereka sebenarnya??? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyerang dan memperlekehkan Tuan Guru Presiden yang datang daripada Trengganu dan pernah memimpin PAS Trengganu. Apa yang hendak ditonjolkan ialah Tuan Guru Presiden sebenarnya tidak mampu memimpin. Kalau di Trengganu pun gagal macam mana nak memimpin PAS satu Malaysia. Begitulah hinanya taktik dan perancangan mereka. Kenapa perlu dimainkan sentimen kenegerian (Trenganu ke Selangor ke) sedangkan itu adalah perancagan jahat Yahudi yang cuba memecahkan Islam dengan sempadan negeri – sedangkan kita satu Jamaah yang mempunyai amal jama’i dan asas-asas ukhuwwah. Kita laksana batu bata yang kalau dicubit peha kanan terasa di peha kiri. Kalau kita rasa sahabat kita di Trengganu ketinggalan dan lemah dan kalau kita perasan yang PAS Negeri kita yang terlebih pandai strategi, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk turun menolong atas rasa mahabbah dan ukhuwwah bukannya tulis di dalam blog untuk mengaibkan mereka dikhalayak dan mendabik dada kununnya dia tahu punca kekalahan PAS di Trengganu. 5. Bergerak secara berkumpulan Seolah-olah telah wujud apa yang dikatakan tanzim di dalam tanzim (ini adalah kepakaran Abu Iman dan Abu Urwah). Kumpulan Erdogan ini sering berjumpa dan bermesyuarat sesama mereka terutamanya sebelum dan sesudah mesyuarat AJK PAS Pusat. Mereka merancang secara berkumpulan untuk menangani sebarang isu di dalam Parti. Sebab itulah tidak hairan jika didalam ceramah-ceramah dan tulisan mereka, mereka memainkan isu-isu yang lebih kurang sama. Mereka sengaja “pre-empt” dengan mengembar-gemburkan bahawa ada usaha untuk membawa PAS masuk UMNO. Sedangkan sudah berapa puluh kali dinafikan oleh Presiden dan Timbalannya, tetapi mereka masih tetap memainkan isu tersebut. Ini adalah bertujuan untuk menimbulkan kemarahan ahli terhadap Presiden dengan cuba menuduh Presiden menipu ahli. 6. Menggunakan bloggers Semua orang sedia maklum siapa Kickdefella. Terang-terang Husam mengupah beliau menulis blog dan dan mengunakannya untuk menyampaikan propaganda beliau dan kumpulannya. Begitu juga bloggers yang lain seperti Penarik Beca, Tulang Besi, Khalid Samad dll – semuanya adalah tali barut kumpulan Erdogan yang terang-terang menyerang kepimpinan ulama PAS dengan seribu satu alasan. Mereka sengaja mereka-reka cerita dan teori untuk menimbulkan keraguan dan syak wasangka ahli terhadap kredibiliti kepimpinan ulama PAS. 7. Menggunakan Harakah Harakah ialah lidah rasmi PAS. Ianya dibaca oleh majoriti ahli-ahli PAS seluruh Malaysia. Mempengaruhi dan menguasai Harakah termasuk Harakahdaily menjadi agenda utama Husam dan kumpulan Erdogannya dalam merealisasikan cita-cita mereka. Pengarah Urusan Harakah sekarang ini ialah Dato’ KJ. Kita dah sedia maklum siapakah Dato’ KJ dan siapakah bosnya. Sebab itulah Dato’ KJ secara terbuka selalu tidak bersetuju dengan pandangan Tuan Guru Presiden yang sepatutnya menjadi bosnya. Dalam banyak hal beliau cuba mempengaruhi Lutfi sebagai Ketua Pengarang Harakah untuk menyiarkan yang tidak sepatutnya dan tidak menyiarkan yang sepatutnya disiarkan. Manakala Harakahdaily pula diurus oleh Rashidi Hassan yang telah berjaya di ‘beli” oleh kumpulan Erdogan. Sebab itulah berita dalam Harakahdaily hanya berkisar mengenai aktiviti dan kehendak mereka terutamanya mengenai Pakatan Rakyat dan Anwar Ibrahim. Tuan Guru Presiden seringkali pening kepala dengan dua media rasmi utama PAS ini. Beberapa kali dikatakan bahawa beliau agak marah dengan akhbar Harakah dan Harakahdaily yang gagal mencerminkan lidah rasmi PAS dan gagal menyiarkan berita yang dianggap penting untuk disampaikan kepada ahli. Amat malang bagi seorang Presiden parti bila dia melantik seseorang untuk menerajui Akhbar Harakah dan Harakahdailiy tetapi mereka tidak mengikut arahan beliau. Saya rasa dah tiba masanya Presiden menggunakan kuasanya untuk melantik orang lain demi menyelamatkan akhbar Harakah dan Harakahdailiy daripada terus dikuasai oleh mereka yang mempunyai agenda tersendiri. 7. Membeli Negeri dan Kawasan Setelah lebih dari 18 tahun PAS memerintah Kelantan, yang kaya bukan PAS Kelantan tetapi Husam Musa. Semua orang tahu Husam banyak duit hasil dari kekayaan kerajaan negeri. Cuma dia bijak “berbelanja”. Dia tidak tunjuk kekayaannya atau berbelanja untuk membeli banglo mewah atau kereta mewah. Tetapi duitnya yang banyak digunakan untuk menjayakan cita-cita politiknya. Sudah berapa banyak kawasan dan negeri yang melaporkan bahawa Husam memberikan mereka wang yang agak banyak untuk menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu. Husam memang pandai kerana dia belajar daripada UMNO dan mentornya Anwar Ibrahim untuk bermain dengan politik wang. Dia tahu bahawa kawasan-kawasan atau negeri yang diberikannya wang sudah tentu akan terhutang budi dengan beliau dan akan menyokongnya kelak bila tiba masanya. Ada juga dikalangan pimpinan kita di Perak dan negeri2 yang lain yang mendapat projek dan imbuhan secara tidak langsung daripada hasil balak di Kelantan. Semuanya hanyalah untuk membeli sokongan daripada negeri dan kawasan di dalam muktamar yang akan datang. Saya harap ahli dan pimpinan kita diperingkat cawangan, kawasan dan negeri tidak sebodoh itu diguna dan digula-gulakan oleh Husam dengan wang ringgit sehingga sanggup menggadaikan prinsip dan asas-asas perjuangan kita. Kesimpulannya, Husam Musa memang berusaha keras untuk menjadi Presiden PAS. Beliau sanggup melakukan apa sahaja untuk menjayakan cita-cita tersebut. Pokoknya.. matlamat mesti menghalalkan cara. Cuma mungkin beliau terlupa bahawa disebalik perancangan beliau, Allah juga merancang untuk menyelamatkan kesucian perjuangan Islam. Semoga PAS dijauhi daripada pemimpin yang tamak kepada kuasa dan pangkat. Kepada kumpulan Erdogan, kembalilah ke pangkal jalan sebelum terlambat, janganlah menjadi penyumbang kepada kejayaan perancangan yahudi dan barat yang ingin melihat gerakan Islam berpecah dan lemah. Kembalilah memberi wala dan taat kepada kepimpinan Tuan Guru Presiden. Semoga perjuangan kita diberkati dan di redhai Allah. Jika Allah redha cukuplah untuk kita walaupun kita kalah dan walaupun tidak diredhai dan disukai oleh munafiqin dan musyri

Thursday, April 16, 2009

Coretan sempena berakhirnya Final Exam

Alhamdulillah akhirnya final exam berakhir juga hari ni... 16/4/2009 11:30AM

Final exam kali mencipta sejarah bagiku kerana semua subjek masanya waktu pagi kecuali IA..Inilah rekodku sem ni...hahaha

Bermula dengan Foundation of Islamic Economics pada 3/4/2009 (9pagi) kemudian Ethics and Fiqh for Everyday Life pada 5/4/2009, Fiqh for Economists 2 9/4/2009, Intermediate Accounting 15/4/2009 dan diakhiri dengan Money and banking pada 16/4/2009..begitu panjangnya perjalananku pada sem ini...semua subjek yang aku ambil sem ini memberi didikan baru kepadaku.

Bermula dengan FIE- subjek ini memberi didikan tentang kepentingan Ekonomi Islam dalam pembangunan sesebuah negara..walaupun Malaysia(Negara Umat Islam contoh) masih belum mempraktikkan 100% Sistem Ekonomi Islam..tapi itulah cabaran untukku bagi memastikan tahun mendatang Malaysia mampu untuk menggunakan sepenuhnya sistem berorientasikan Islam seperti idealnya (aku cuba menerapkan apa yang Prof Dr Aslam Cakap dalam kelas).

UNGS 2050- subjek ini memberi gambaran tentang akhlak seorang Islam dalam hubunganya dengan Allah dan hubunganan dengan masyarakat dan ciptaan lain.

FIQH 2- subjek ini memberi gambaran umum tentang kontrak- kontrak yang diguna pakai dalam kewangan dan perbankan Islam.....

IA- subjek ini mendedahkan kepadaku tentang sistem perakaunan dalam syarikat, perkonsian,kelab dan lain2

Money and Banking- sistem ekonomi konvensional yang secara umumnya dipraktikkan di US dan kebanyakkan negara utama dunia.... Sem depan aku akan ambil subjek IBF(Islamic Finance and Banking)...Mudah2an dengan IBF dapat menstabilkan otakku yang berorientasiakan Money Banking(conventional sytem)....macam orang politik kata "check and balance".

sekian saja coretan ringkas....xsempat nak tulis panjang....
Nak gi tido ni...letih semalaman dok studi....

Salam

Saturday, April 11, 2009

Kabinet Rakyat

PERDANA MENTERI:
Datuk Seri Najib Razak

TIMBALAN PERDANA MENTERI: Tan Sri Muhyiddin Yassin

MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
1. Tan Sri Dr Koh Tsu Koon (Hal Ehwal Perpaduan & Pengurusan Prestasi)
2. Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz (Hal Ehwal Perundangan dan Parlimen)
3. Tan Sri Nor Mohamed Yakcop (Unit Perancang Ekonomi)
4. Mej-Jen (B) Datuk Jamil Khir Baharom (Hal Ehwal Agama Islam)

Timbalan-timbalan Menteri:
1. Datuk Liew Vui Keong
2. Datuk Dr Mashitah Ibrahim
3. Datuk S.K. Devamany
4. Ahmad Maslan
5. T.Murugiah

MENTERI KEWANGAN: Datuk Seri Najib RazakMENTERI KEWANGAN II: DATUK AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAHTimbalan: 1. Datuk Chor Chee Heung2. Datuk Dr Awang Adek HussinMENTERI PELAJARAN: Tan Sri Muhyiddin YassinTimbalan: 1. Datuk Dr Wee Ka Siong2. Dr Mohd Puad Zarkashi MENTERI PENGANGKUTAN: Datuk Ong Tee KeatTimbalan: 1. Datuk Abdul Rahim Bakri 2. Datuk Robert Lau Hoi ChewMENTERI PERUSAHAAN, PERLADANGAN DAN KOMODITI: Tan Sri Bernard DompokTimbalan: 1. Datuk Hamzah ZainudinMENTERI DALAM NEGERI: Datuk Seri Hishammuddin HusseinTimbalan: 1. Datuk Wira Abu Seman Yusop2. Jelaing anak MersatMENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI, KESENIAN DAN KEBUDAYAAN: Datuk Seri Utama Dr Rais YatimTimbalan: 1. Datuk Joseph Salang Gandum2. Senator Heng Seai KieMENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR: Datuk Peter Chin Fah KuiTimbalan: Noriah KasnonMENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH: Datuk Seri Shafie ApdalTimbalan: 1. Datuk Hassan Malek2. Datuk Joseph Entulu anak BelaunMENTERI PENGAJIAN TINGGI: Datuk Seri Mohd Khaled NordinTimbalan: 1. Datuk Dr Hou Kok Chung2. Datuk Saifuddin AbdullahMENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI: Datuk Mustapa MohamedTimbalan: 1. Datuk Mukhriz Mahathir2. Datuk Jacob Dungau SaganMENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INNOVASI: Datuk Dr Maximus Ongkili
Timbalan: Fadillah YusofMENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR: Datuk Douglas Uggah Embas Timbalan: Tan Sri Joseph KurupMENTERI PELANCONGAN: Datuk Ng Yen YenTimbalan: Datuk Seri Sulaiman Abdul Rahman Abdul TaibMENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI: Datuk Noh OmarTimbalan: 1. Datuk Johari Baharum2. Datuk Rohani Abdul KarimMENTERI PERTAHANAN: Datuk Seri Dr Ahmad Zahid HamidiTimbalan: Datuk Dr Abdul Latiff Ahmad MENTERI KERJA RAYA: Datuk Shaziman Abu MansorTimbalan: Datuk Yong Khoon Seng MENTERI KESIHATAN: Datuk Liow Tiong LaiTimbalan: Datuk Rosnah Rashid ShirlinMENTERI BELIA DAN SUKAN: Datuk Ahmad Shabery CheekTimbalan: 1. Datuk Razali Ibrahim2. Wee Jeck SengMENTERI SUMBER MANUSIA: Datuk Dr S.SubramaniamTimbalan: Datuk Maznah Mazlan MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA: Datuk Ismail Sabri YaakobTimbalan: Datuk Tan Lian HoeMENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN: Datuk Kong Cho HaTimbalan: Datuk Lajim UkinMENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT: Datuk Seri Sharizat Jalil Timbalan: Datin Paduka Chew Mei FunMENTERI LUAR: Datuk Anifah AmanTimbalan: 1. A.Kohilan Pillay2. Datuk Lee Chee LeongMENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN: Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal AbidinTimbalan: Datuk M.Saravanan

Saturday, April 4, 2009

Rekod paling cemerlang

Ramai yang yakin dengan kemampuan Najib untuk memimpin Malaysia berdasarkan rekod cemerlang beliau dalam setiap portfolio kerajaan yang diberikan kepadanya.
NAJIB menandatangani watikah pelantikan sebagai Timbalan Perdana Menteri pada 30 Mac 2004.
TEMPOH 33 tahun dalam politik bukanlah satu jangka masa yang pendek. Ia cukup mematangkan seseorang untuk memimpin hidup ke arah yang lebih baik. Angka itu jugalah menjadi indikator kepada pengalaman Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kerajaan.

Sedar atau tidak, sudah lebih tiga dekad lelaki berkulit cerah itu menghambakan diri sebagai seorang ahli politik dengan berkhidmat kepada rakyat. Memikul tanggungjawab dalam pelbagai jawatan dan kementerian memberikannya pelbagai ilmu, selain menyiapkan dirinya dengan warna pengalaman untuk menduduki jawatan nombor satu negara.

Najib memulakan kerjaya dalam kerajaan pada usia cukup muda, 23 tahun. Bermula sebagai ahli Parlimen Pekan, rekod Najib terus diwarnai dengan amanah membantu dan mengetuai beberapa kementerian.

Tahun pertama bergelar Yang Berhormat, Najib dilantik menjadi Timbalan Menteri Tenaga, Telekom dan Pos sehingga 1980.

Tahun berikutnya, beliau menyertai portfolio Timbalan Menteri Kewangan yang berlanjutan selama dua tahun.

Laluan kerjaya Najib selepas itu berubah ke satu dimensi baru. Pada pilihan raya tahun 1982, Perdana Menteri pada ketika itu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad (kini Tun) meletakkan Najib untuk bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri di Pekan.

MB Pahang

Kemenangan itu membuatkan Najib dilantik sebagai Menteri Besar Pahang pada usia 29 tahun. Menjadi Menteri Besar Pahang sekali lagi membuktikan Najib sebagai seorang pemimpin berwibawa. Beliau dilihat sebagai penyelamat yang berjaya menstabilkan politik negeri Pahang yang pada waktu itu goyah akibat 'ketidakserasian' antara pihak istana dan pejabat Menteri Besar.


NAJIB memotong reben pada majlis pelancaran bekalan elektrik di Felda Cemomoi, Pahang pada 23 April 1985 ketika menjadi Menteri Besar Pahang.

Laman web peribadi Najib, www.1Malaysia.com.my, menyatakan pelantikan Najib yang juga pemegang gelaran Orang kaya Indera Shahbandar Pahang jelas diterima baik oleh istana, sekali gus memperlihatkannya sebagai jawapan untuk menamatkan krisis itu.

Tamat sepenggal berkhidmat di Pahang, Najib kembali ke Kabinet Persekutuan sebagai menteri penuh menerajui Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan selama lima tahun (1986-1991).

Menteri Sukan

Najib pantas meningkatkan kualiti sukan negara dengan memperkenalkan Polisi Sukan Kebangsaan. Polisi itu bertujuan menyediakan hala tuju pembangunan sukan negara. Setahun kemudian, negara mempamerkan prestasi terbaik dalam Sukan Sea yang diadakan di Kuala Lumpur.

"Ketika polisi ini mula diperkenalkan pada tahun 1988, banyak sukan tidak wujud atau tidak popular. Hasilnya, banyak jenis sukan yang tidak terlibat dalam implementasinya. Justeru, penambahbaikan polisi ini dilihat perlu," kata Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengulas apa yang ditinggalkan oleh Najib di kementerian itu.


NAJIB (kiri) menerima cenderamata daripada Pengerusi Konvensyen Kemudahan Sukan Menjelang Tahun 2000, Abdul Aziz Abdan di Institut Teknologi Mara, Shah Alam pada Jun 1989.
Mengikut jejak ayahandanya, Najib kemudian diberi kepercayaan untuk mengetuai Kementerian Pertahanan (1991-1995). Banyak pihak menyatakan Najib berjaya memodenkan kementerian tersebut dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM).


NAJIB menunjukkan isyarat bagus ketika menaiki helikopter di Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi (LIMA) pada 15 Jun 2006.
Najib dalam satu temu bual setelah dilantik sebagai Menteri Pertahanan pernah berkata: "Saya tahu apabila masuk Kementerian Pertahanan, ramai orang cakap, habislah. Asyik orang tabik kita dan periksa perbarisan sahaja." (Petikan daripada buku: Najib Razak 30 Tahun Dalam Politik tulisan Datuk Chamil Wariya.)

Namun, anggapan itu terbukti salah. Najib memperkenalkan banyak pembaharuan dari aspek dasar pertahanan, keselamatan serantau dan global.

Malah, pasukan tentera Malaysia turut memainkan peranan penting di bawah panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu membantu negara-negara yang sedang bergolak.

Transformasi pendidikan (Menteri Pendidikan)

Kecemerlangannya diteruskan ketika dilantik menjadi Menteri Pendidikan (1995-1999). Najib sedar, bagi menyediakan anak bangsa untuk memenuhi aspirasi menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020, pendidikan amat penting.

Penstrukturan semula kementerian telah dibuat, di samping memperkenalkan banyak perubahan. Antaranya adalah mengkorporatkan universiti awam (dimulakan dengan Universiti Malaya), menggalakkan kerjasama dengan universiti antarabangsa, pengenalan Akta Pendidikan 1995, penubuhan Majlis Pendidikan Tinggi, penubuhan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), pelaksanaan jadual waktu anjal, penekanan ke atas mata pelajaran sains, teknologi dan matematik di sekolah, kawalan terhadap pusat pengajian swasta dan banyak lagi.


NAJIB beramah mesra dengan seorang peserta cilik Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) siri dua, Azri Azimin selepas majlis penutup program itu di Universiti Malaya pada Jun 2007.
Jasa-jasa itu telah melayakkan Najib menerima Pingat Emas ABE- Edward de Bono International yang diberikan oleh Persatuan Eksekutif Perniagaan (ABE) pada tahun 2007.

"Beliau bertanggungjawab memperkenalkan konsep Pendidikan Bestari. Ia membawa kepada penambahbaikan sistem pelajaran dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran lebih baik.

"Usaha Najib merintis komitmen kerajaan untuk mengubah semua sekolah dalam negara kepada Sekolah Bestari menjelang 2010," kata Pengerusi ABE, Datuk Dr. Tan Tiong Hong.

Pada tahun 1999, Najib kembali menjadi Menteri Pertahanan. Beliau mengambil peluang kali kedua ini untuk mengembalikan keyakinan anggota tentera agar kembali menyokong kerajaan yang goyah akibat penyingkiran bekas Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada kerajaan.

Najib juga meneruskan misinya memodenkan angkatan tentera dengan pembelian pelbagai senjata canggih dan dan pengangkutan ketenteraan dari Perancis, Rusia, Amerika Syarikat (AS), Itali dan Poland. Malaysia juga terlibat dengan beberapa perjanjian pertahanan dengan beberapa negara di Asia, Eropah dan AS.

Beliau juga merupakan individu yang bertanggungjawab memperkenalkan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) bertujuan memperkasakan sahsiah remaja Malaysia. Pada masa ini lebih 100,000 remaja menjalani latihan di kem-kem PLKN di seluruh negara setiap tahun.

Dilantik Timbalan PM

Tahun 2004 mencatat sejarah manis buat Najib apabila dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri selepas 47 tahun ayahandanya, Allahyarham Tun Razak diamanahkan dengan jawatan sama.

Beliau turut diberi kepercayaan untuk memegang pelbagai tanggungjawab besar yang lain seperti memantau perjalanan Felda, SUHAKAM dan Suruhanjaya Pilihan Raya. Malah, Najib mempengerusikan lebih 28 Jawatankuasa Kabinet yang ditubuhkan untuk menangani pelbagai isu.

Tahun lalu, sekali lagi kepakaran Najib dituntut. Beliau diamanahkan untuk menjadi Menteri Kewangan. Pastinya ia bukan satu tugas mudah, apatah lagi sewaktu dunia mula berada di ambang kemelesetan ekonomi.

Hari ini, Najib menduduki jawatan paling tinggi dalam kerajaan selaku Perdana Menteri Malaysia Keenam.

SUMBER

Friday, April 3, 2009

Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak- PM ke-63/4/2009-Jumaat:Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak selamat mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru dan sumpah menyimpan rahsia tepat jam 10.10 pagi Jumaat di hadapan Yang di-Pertuan Agong.

Majlis mengangkat sumpah yang penuh dengan adat istiadat itu berlangsung dengan disaksikan oleh rakyat seluruh Negara melalui siaran langsung yang disiarkan oleh TV1.

Selesai acara mengangkat sumpah majlis diteruskan dengan pengurniaan Darjah Seri Maharaja Mangku Negara (SMN) yang membawa gelaran Tun kepada bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dan Darjah Seri Setia Mahkota (SSM) kepada isteri beliau Jeane Abdullah yang juga membawa gelaran Tun.

Selepas majlis berkenaan, Najib bersama isteri Datin Seri Rosmah Mansor telah pergi ke rumah ibunya Tun Rahah Tan Sri Noah. Setelah menemui bondanya, Najib kemudian menunaikan solat Jumaat bersama-sama dengan Abdullah di Masjid Negara.

Najib kemudiannya meluangkan masa kira-kira satu jam menziarahi pusara ayahandanya, Allahyarham Tun Abdul Razak Husin di Makam Pahlawan Masjid Negara.

Peralihan kuasa antara Abdullah dan Najib itu kemudiannya sampai kepada kemuncaknya apabila jam 4.50 petang Abdullah menyerahkan nota tugas kepada Najib pada satu majlis khas di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Putra, Putrajaya.

Kemudiannya, Abdullah dengan diriingi oleh Najib bersalaman dengan barisan jemaah menteri, timbalan menteri, pegawai kanan kerajaan dan pegawai serta kakitangan Jabatan Perdaan Menteri sebagai tanda perpisahan.

Najib kemudiannya mengiringi Abdullah ke kenderaan samabil Abdullah kelihatan bersalaman dengan mereka yang berbaris di tangga bangunan Perdana putra sambil melambai-lambaikan tangan kepaa mereka yang berada di kawasan berkenaan.

Sebelum memasuki kenderaannya, Abdullah kelihatan sekali lagi bersalaman dengan Najib dan memeluk penggantinya itu.

Setelah Abdullah meninggalkan perkarangan bangunan Perdana Putra, Najib kemudiannya kembali memasukui bangunan Perdana Putra bagi memulakan tugasnya sebagai Perdana Menteri secara rasmi petang Jumaat.

Dengan lengkap beberapa acara peralihan kuasa berkenaan, sekali lagi Malaysia menyaksikan proses peralihan kempimpinan Negara dalam tempoh lima tahun lima bulan tiga hari.

Pada 31 Oktober 2003, majlis yang sama telah berlangsung antara Tun Dr Mahathir Mohamad kepada Abdullah.

Sempurnanya majlis perlantikan berkenaan, segala desas-desus termasuk berita yang dibuat oleh Parti Keadilan Rakyat (PKR) bahawa Yang di-Pertuan Agong menolak perlantikan Najib adalah pembohongan semata-mata.

SUMBER